Välkommen till Styrud!

Med rötter i 70-talets entreprenörsanda och med borrade metoder som bas har Styrud idag vuxit till att vara den enda partner du behöver för anläggningsarbete i jord och berg.
Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster inom framför allt schaktfritt ledningsbyggande – effektivt, skonsamt och ekonomiskt – för hållbart anläggande av infrastrukturen under marken.

Kommuner, byggentreprenörer och nätbolag anförtror sina projekt till oss i allt från det enkla påhugget till mer omfattande helhetsåtaganden och partnering.

Våra tjänster

Ledningsbyggande

Det finns nästan alltid en lämplig schaktfri metod för ledningsbyggande. Effektivt och miljövänligt. Tips och råd för dig som ska projektera eller handla upp en ledningsentreprenad – el, VA, fjärrvärme/-kyla, gas eller fiber.

Bergarbeten

Borrning i berg handlar inte bara om ledningsdragning och grundläggning. Det finns ett stort behov av precisionsborrade berghål, exempelvis små och stora bergtunnlar, raka och krökta ventilationskanaler, inspektionshål, kanaler mellan befintliga tunn

Förstärkning

Förstärkningsborrning är ett samlingsnamn för en rad olika metoder att förstärka eller täta instabil mark och instabilt berg. Vi har lång erfarenhet inom området och har stagat upp både slottsmurar och motorvägar, tätat bergrum och tunnlar, förankrat

Borrhålsmätning

I samband med borrning i mark och berg behövs information om borrhuvudets position, var borrhålet finns, om det är rakt eller böjt och i så fall hur mycket. Borrhålsmätning är ”mammas gata” för oss.

Geoteknisk undersökning

Styrud utför geotekniska undersökningar med kärnborrning. Från enkel jord- och bergsondering till avancerad djupborrning inklusive loggning och analys av olika parametrar, t ex vattenförlustmätningar och hur berget påverkas av vibrationer.

Därför ska du välja Styrud

Styrud på youtube


Se vår youtube kanal