15 km sjöledning och landfästen i Strömstad

”Det nya reningsverket har i uppgift att lämna tillbaka vattnet till naturen i det skick naturen lämnade det till markytan.” Den stolta devisen hittar vi hos Strömstad kommun och den beskriver ambitionen för Österröds reningsverk, kommunens största som renar merparten av hushållens avloppsvatten.

Strömstad växer och är i behov av att utöka det kommunala vatten- och avloppsnätet. Renovering och kapacitetshöjning vid Österröds reningsverk påbörjades 2017, efter flera års utredning och som en del i uppgraderingen kommer också totalt ca. 14,8 km sjöledningar att läggas från Bojarkilen och Öddö in till reningsverket. För det renade vattnet ifrån reningsverket planeras en självfallsledning ut till den av Länsstyrelsen beslutade utsläppspunkten ute i havet.

Planerade sjöledningssträckan och etappindelningen. Bild från stromstad.se

 

Genom berg och vatten

Projektering och genomförande av denna mycket omfattande uppgradering av ledningsnätet genomförs av Strömstads kommun i partneringsprojekt med NCC och Styrud har fått förtroendet att som underentreprenör utföra schaktfritt ledningsbygge och landfästen tillsammans med GDA som utför sjöledningarna.

Strömstad kommun skriver om projektet i sin helhet på sin hemsida.

Ett bollhav i norra Bohuslän

Styrud kliver in på arenan i mitten av oktober med PD100, företagets största rigg för styrd borrning, och inleder med en borrning på 950 meter ut i Bojarviken norr om stadskärnan. Därefter följer olika etapper slag i slag eller utförs parallellt. Kim Granell och Görgen Johansson, Styruds projektledare resp. projektchef, kommer att ha inte bara många bollar i luften, utan ett helt bollhav att hålla reda på…

  • 2 landfästen anläggs vid Norra Öddö. Styrd borrning 370 meter ut i havet med PD45. Start vecka 43.
  • Landfästen för 3 ledningar (diameter på 280, 400 resp. 630 mm) 950 meter ut i Hålkedalskilen med PD100. Start vecka 44.
  • Bergborrningar vid Österröds reningsverk. 2 stycken 110 meter långa pilothål med StyroRock (Styruds metod för styrd borrning i berg), som ryms upp till 800 mm med PD100. Start vecka 50.
  • 3 ca 40 meter långa hammarborrningar på Skeppsbrokajen i centrala Strömstad; Två på 508 mm samt en på 711 mm. Start efter årsskiftet, vecka 3.

 

PD45 en nyinvestering från 2020

Det finns en metod för varje geoteknik

Ett komplext projekt med utmaningar i form av varierande geoteknik, krav på precision för självfall och anslutningspunkter och med en logistik där fler aktörer är inblandade, innebär krav på såväl maskinell utrustning som personella resurser.

– Våra borrarteam har lång samlad erfarenhet, och vi har en maskinpark som löser det mesta, konstaterar Görgen. Detta sammantaget med en väl fungerande partnering mellan kommunen, NCC, Styrud och GDA ger de allra bästa förutsättningarna. Jag ser fram emot en intressant höst och vinter med utmaningarna i Strömstad!

 

 

Dela gärna: