Välkommen till Styrudkoncernen

Med rötter i 70-talets entreprenörsanda och med borrade metoder som bas har Styrud idag vuxit till att vara den enda partner du behöver för anläggningsarbete i jord och berg.

Vi arbetar för ett hållbart samhällsbygge med tjänster inom schaktfritt ledningsbyggande, borrad grundläggning och bergarbeten, borrning för geoenergi och vatten samt för gruvor och prospektering.

Kommuner, byggentreprenörer, nätbolag och gruvföretag anförtror sina projekt till oss i allt från det enkla påhugget till mer omfattande helhetsåtaganden och partnering.

Våra tjänster

Ledningsbyggande

Det finns nästan alltid en lämplig schaktfri metod för ledningsbyggande. Effektivt och miljövänligt. Tips och råd för dig som ska projektera eller handla upp en ledningsentreprenad – el, VA, fjärrvärme/-kyla, gas eller fiber…

Grundläggning

Borrade pålar, borrad spont, förankringsborrning och wiresågning är effektiva metoder med mindre buller och vibrationer. Borrade metoder är skonsamma för omgivning och miljö. Grundläggning och bergarbeten på Styruds vis…

Och mer därtill

Ännu fler tjänster med borrade metoder som bas. Energilager och vattenbrunnar eller prospekteringsborrning och mediaborrning till exempel...

Därför ska du välja Styrud

Styrud på youtube


Se vår youtube kanal