Borrade pålar som brofundament i Borlänge

Trafikverket genomför förstärkningsåtgärder på väg 622 mellan Murbo – Spraxkya – Rågåker strax söder om Borlänge. Projektet syftar till att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten och innebär i sin helhet att en sträcka på ca 8 km rustas upp och två broar över Norån rivs och ersätts av nya. Borrade pålar blir fundament för bron vid Alderbäcken.

Vid Gallsbo är den första bron klar, men arbetet med bron vid Alderbäcken fick pausas efter att den gamla bron rivits tidigt i höstas. Ett projekteringsfel upptäcktes när tillverkningen av stålbalkar och tvärförband till den nya bron startade och bron måste projekteras om och konstruktionshandlingarna bli godkända av Trafikverket. I april kunde Styrud omsider komma igång med grundläggningsarbetet för bron i Alderbäcken. Ett uppdrag från Hercules Grundläggning AB och med NCC som slutkund.

Bron vid Alderbäcken blir en 16 m lång och 7 m bred samverkansbro i ett spann, placerad på 4 borrade pålar på vardera sidan av Norån. Stefan Löfving var Styruds projektledare och för uppdrag i stora dimensioner hämtas en av borriggarna från Finland, en RG16 med kapacitet så det räcker till.

Grundläggningen gick till så att 8 st arbetsrör i dimension 711×10 mm borrades ned 2,5 m i friskt berg. Efter renspolning, inspektion och vattenförlustmätning, installerades stålrörspålar inuti de provisoriska foderrören och gjöts fast med betong i berg. Efter 28 dygn genomförs en stötvågsmätning för att säkerställa bärighet och därefter dras arbetsrören upp.

– Foderrören avlägsnas för att konstruktionen ska få viss elasticitet och följa brons rörelser – det får inte vara helt stumt, förklarar Stefan Löfving.

– Och att det är stora dimensioner innebär inte att det ges avkall på precision, fortsätter han. Pålarna är på mellan 12 och 21 meter, beroende på hur långt ned berget ligger och största tillåtna sidförskjutning är 50 mm.

Borrningarna genomfördes på 8 dagar och den finska borriggens gästspel i Dalarna varade totalt knappt 2 veckor. Nu jobbar andra aktörer vidare med att färdigställa bron, som bedöms vara klar att öppna i december 2017.

 

Trafikverket skriver om projektet
Läs mer på Trafikverkets hemsida och informationsblad.

 

Vill du veta mer

Läs mer om Grundläggning på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

Styrud har genomfört liknande projekt förut, t.ex. i Ljungby.

 

Dela gärna: