Bra tryck i Västra Frölunda

Göteborg fyller 400 år om 2 år och den förestående bemärkelsedagen märks redan av på många olika sätt. Kalasförberedelser givetvis, men det är också en hel del andra projekt igång med jubileet som både mening och mål. Ett exempel är ”Bostad2021” där ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer genomför en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, med inflyttning lagom till 400-årsjubileet.

Frölunda Park är samlingsnamnet på ett av utvecklingsområdena som ligger i Västra Frölunda i västra Göteborg. Här byggs 500 nya lägenheter, ny skola och nya verksamhetslokaler i omedelbar närhet till köpcentret Frölunda torg, samtidigt som befintligt fastighetsbestånd och grönområden rustas upp. Nya byggnader och vägar innebär att ledningsnät behöver ses över med avseende på läge och kapacitet. Göteborgs stad Trafikkontoret är beställare och Barslund har huvudentreprenaden, där Styrud fått förtroende att genomföra en del av ledningsarbetena.

I projekt Munspelsgatan/Lergöksgatan utförs ledningsomläggningar för dag- och spillvattenledningar genom framför allt rörtryckning och sänkbrunnar. På en av sträckorna där det råder mer blandad geoteknik med inslag av berg, krävs annan teknik och här kommer man att i stället att genomföra mikrotunnelborrning (TBM) med start i mitten av oktober.

Det är 10-15 personer engagerade i Styruds arbetslag med Viktor Johansson som projektledare. Vi ber Viktor sammanfatta arbetena i området, som startade i maj i år och beräknas pågå till februari 2020 och han summerar efter en liten tankepaus…

  • Det rör sig om ungefär 250 meter betongrörstryckning i dimension 1400 mm och 230 meter i dimension 400 mm och totalt blir det 11 stycken sänkbrunnar i dimensioner från 2 – 4,5 meter. Dem använder vi som start- eller mottagningsgrop för rörtryckningen. 4 av dem är s.k. sadelbrunnar, vilket betyder att man går ned med en brunn ovanpå en befintlig ledning för att kunna leda flödet vidare i en ny ledning i samma brunn.
  • I tillägg till detta, kommer vi också att utföra 2 stycken 120 meter långa TBM-borrningar för 1200 resp. 1400 mm rör, på en sträcka där geotekniken är för besvärlig för rörtryckning.

Innanför ett av staketen finns en lite mer spektakulär sänkbrunn. En rektangulär brunn på 7×5 meter och som är ca. 7 meter djup. Det är den som kommer att vara startgrop för TBM-maskinen. Mikrotunnelborrningen påbörjas vecka 41 och beräknas pågå till årsskiftet.

Det är en spännande teknik som hittills inte använts särskilt frekvent i Sverige. Många vill passa på att ta en titt på hur det går till och Styrud ser fram emot att ta emot flera grupper med gäster på arbetsplatsen den närmsta tiden.

Bostad2021 visar intresse för arbetena som pågår i anslutning till byggprojekten. Viktor har blivit intervjuad om metoderna och en artikel är publicerad på bostad2021.se. Och på Munspelsgatan/Lergöksgatan har inflyttning redan påbörjats i det nya, knallröda höghuset som blivit ett nytt landmärke i Väst.

Dela gärna: