Chalmers bygger testanläggning för bergvärme

Avdelningen för installationsteknik vid Chalmers arbetar dels med behov och krav för en god inomhusmiljö, dels med resursanvändning, men också med att ge kunskap om de tekniska installationer som behövs för att skapa en god inomhusmiljö. Det handlar bl a om ventilation, värme, kyla, belysning samt styr- och reglerteknik.

Ett av de projekt där institutionen deltar ingår i EFFSYS 2 – ett fyraårigt forsknings- och utvecklingsprogram för kyl- och värmepumpteknik som pågår från 1 juli 2006 till 30 juni 2010. Målet är att minska användningen av el och annan energi och reducera effekttopparna i kraftsystemet genom att utveckla effektivare värmepumps- och kylteknik.

– Ett av syftena med vår nya anläggning är att optimera marklager för kyla och värme, berättar professor Per Fahlén. Dessutom vill vi kunna verifiera beräkningsmodeller samt testa olika systemstrategier praktiskt.

Anläggningen består av nio borrhål med varierande djup. Ett av hålen sponsras av Geotec och ett av Styrud TGB som utför borrningen.

Dela gärna: