Fyra riggar samtidigt räddade tuff tidplan

När Ullevål idrottsstadion i våras skulle förses med värme och kyla var det bråttom. Andra entreprenörer skulle in på området, och varje timme var dyrbar. För att gå i land med uppgiften blev lösningen att köra med fyra borriggar samtidigt. Men tiden var inte enda utmaningen – även kraven på precision vid borrningen var ovanligt höga.

Under senvåren avslutades framgångsrikt ett mycket krävande jobb i Oslo. Det handlade om en energianläggning som ska försörja Ullevål idrottsstadion med såväl värme som kyla. Uppdragsgivare var Reinertsen AS och projektet omfattade 120 borrhål med djup ner till 300 meter. Hålen placerades under ett nybyggt parkeringsgarage, som byggs där en bandybana tidigare legat. Ovanpå parkeringsgaraget anläggs en ny bandybana.

Här var problemet inte bara håldjupet utan även att installationen ligger under grundvattennivån. Detta innebär risk för sättningsskador om läckage uppstår utmed borrhålen. Därför har ingjutnings- och kontrollåtgärderna varit extremt noggranna.

Utmaningen var emellertid inte enbart borrteknisk, utan också att tidplanen var enormt pressad. För att bli klara i tid arbetade man med 4 borriggar samtidigt.

– Vid det här jobbet var det verkligen en fördel att ingå i en koncern med rejäla resurser, säger Magnus Frensborg. En mindre entreprenör, som kanske bara disponerar en eller ett par borriggar, hade aldrig gått i land med det här jobbet.

Styruds styrkor

De största problemen med stora energianläggningar och energilager är att ett stort antal hål ska borras, ofta till stort djup. I de flesta fall är dessutom den yta där hålen ska placeras begränsad. Detta innebär att kraven på borrhålsmätning är höga.

För den som mest borrar enstaka energibrunnar är noggrannheten inte så viktig – det är ingen katastrof om borrhålet böjer av några meter i sidled. Men i ett energilager, där hålen ligger bara några meter från varandra, kan detta blir förödande.

Här har Styrud TGB stora fördelar. Bolaget har flera decenniers erfarenhet av kvalificerad teknisk borrning inom grundläggning, entreprenad och schaktfritt ledningsbyggande. Det innebär att små toleranser är vardagsmat och att företaget rutinmässigt arbetar med avancerad utrustning för borrhålsmätning.

– Utvecklingen är snabb, säger Magnus Frensborg. Och kraven från slutkunderna ökar. Nya anläggningar projekteras för en årsvärmefaktor uppemot 5, och då måste alla delar i anläggningen utföras exakt som tänkt.

­ – Därför kan borrbranschen inte längre befolkas av cowboys som löser problemen på platsen. Egen personal som kommer in tidigt i processen, egna resurser för projektering, välutbildade och erfarna borrare samt modern utrustning – så arbetar Styrud TGB och det tror jag alla som vill finnas med i framtiden måste göra.

Dela gärna: