Geoenergi på Grönland

Ända sedan mitten av 70-talet har Styrud TGB funnits på Grönland och arbetat med en rad olika borrprojekt för de gruvbolag som verkar där. Den här gången är det inte prospekteringsnäringen som tagit oss till Grönland, utan borrning för geoenergi.

Styrud TGB fick i uppdrag att borra för två geoenergianläggningar i Nuuk; en vid huvudkontoret för Grönlands energiförsyning (Nukissiorfiit) och en vid Julemaerkekollegiet, för Styrelsen för Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfik).

Vid Nukissiorfiit  Julemaerkekollegiet
Borrplatserna vid Nukissiorfiit och Julemaerkekollegiet

– Detta är ett pionjärprojekt. Och det är ju onekligen trevligt att kommunen går i bräschen för att visa att man kan snåla med energi, även om tillgången på energi i Nuuk för närvarande är tillräcklig, tycker Bengt Eriksson, som leder projektet och håller i trådarna från Stockholm.
– Vad vi vet, har det tidigare bara borrats ett enda energihål på Grönland. Och det har vi gjort själva till den fastighet vi tidigare ägde där.

– Ledningen här föjer förloppet av detta projekt med stort intresse säger Ivan Nørnberg på Nukissiorfiit. Det har till och med omnämnts i årsrapporten för 2009.

Det var en av de gamla trotjänarna som skeppades över till Grönland – en NEMEK 300H med tidigare erfarenhet från Grönländska marker och tillsammans med den en kompressor XRVS455, också en pålitlig arbetshäst.

Två erfarna borrare fick förtroendet att hålla i spakarna och förde med fast hand projektet i hamn från start till mål på plats i Nuuk. Steen Sörensen, vars kunskaper i danska språket underlättar kommunikationerna på Grönland och Jan Ståhl, som har värmländska som modersmål.

På bara fyra veckor har vi genomfört hela projektet och borrat 12 vertikala 115 mm borrhål till ca 180 meters djup. Inte illa. Kanske är det på grund av den globala uppvärmningen som arbetsförhållandena varit överraskande bra med i huvudsak plusgrader. Med tidigare erfarenhet från Grönlandsjobb vet vi, att det kunde ha varit värre. Mycket värre.

Jan Ståhl och Steen Sörensen  Utsikt på jobbet
Jan Ståhl och Steen Sörensen på plats i Nuuk på Grönland

Med jobbet utfört, säger vi tack och på återseende till Nuuk. För en utvärdering av det här projektet, måste väl leda till fler geoenergi-anläggningar.

Dela gärna: