Hammarborrning på Drakskeppsskolan i Täby

Förra veckan har vi på Styrud genomfört två hammarborrningar i källaren på Drakskeppsskolan i Täby. När det behövde dra avlopp och ledningar till ett nybyggt ventilationshus upptäckte de att grunden till källaren var fylld med sprängsten. Beställaren kontaktade oss för att få hjälp med utmaningen.

 

Platsen var både liten och trång, med bergvärmekollektorer i marken. Lösningen blev att använda vår minsta elektriska hammarborrigg, allmänt kallad ”mutterknackaren”. Vi borrade två rör med en diameter på 220 mm och en längd på cirka 6 meter genom sprängstenen i grunden. Arbetet tog två dagar att genomföra och resultatet blev utmärkt.

 

 

Mutterknackaren är vår minsta elektriska hammarborrigg och kräver en borrgrop på 4 x 2 meter. Under normala förhållanden kan den borra foderrör upp till en diameter på 270 mm. Borriggen är elektrisk och kan arbeta i allt från horisontellt läge till vertikalt rakt ner. Den är speciellt anpassad för trånga utrymmen och kan demonteras i delar för att transporteras med helikopter.

 

 

 

 

Mutterknackaren

 

 

Dela gärna: