HEMAB väljer styrd borrning – ett smart alternativ

HEMAB väljer styrd borrning – ett smart alternativ till schaktning som går fortare och innebär ett mindre ingrepp!

”Styrd borrning – smart alternativ till schakt”, är titeln på en film som HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB producerat till sin Youtube-kanal. I huvudrollen ser vi Styruds borrarteam Marcus Tuoma och Martin Berndtsson och vi är naturligtvis väldigt stolta över såväl ännu ett väl genomfört projekt, som att beställaren väljer att så här fint lyfta fram både fördelarna med schaktfritt ledningsbygge och Styrud på plats.

Det som pågår i Härnösand, är ett nybygge av elkablar mellan hamnen och Murberget i syfte att byta ut äldre ledningar och förstärka strömförsörjningen. Ledningssträckan passerar bland annat spårområdet mellan Norra Ringvägen och Varvsallén där det ligger ett dubbelspår och ett stickspår och för att få ledningarna på plats under spåren, har man valt styrd borrning som metod.

Petter Selin är Styruds projektledare på plats i Härnösand och maskinen som använts är en av de tre nya AT60-riggar som levererades i början av året.

–        Ett perfekt jobb för den här maskinen som tål lite tuffare material, menar Petter, som på det hela taget är nöjd med hur projektet genomförts.

Att jobba med ledningsbygge vid järnväg innebär en del utmaningar. Det ställer extra krav på förarbete och planering, tillstånd ska fram och man har sk. slottider att förhålla sig till för att få vistas vis spåren. Därtill kan störningar från elledningarna påverka instrumenten.

–        När instrumenten svajar, får man gå på känsla, som Martin Berndtsson uttrycker det.

Först borras ett pilothål och sedan har tre stycken 125 mm slangar dragits med tillbaka under spårområdet. Sträckan blev prick 101 meter.

–        Schaktfritt arbete… Styrd borrning är det bästa som finns! Det tycker Marcus Tuoma, som satt vid spakarna.

Teamet och maskinen är på väg mot nya äventyr och nu pekar GPS:en mot Kåbdalis, nästan uppe vid Jokkmokk.

Dela gärna: