Karlstads universitet satsar på energilager

Den nya geoenergianläggning som byggs gör Karlstad till Europas första campus som i stort sett är helt självförsörjande med värme och kyla. Men inte nog med det. Kostnaden för att värma och kyla universitetets 100.000 kvadratmeter lokalyta kan sjunka med cirka 70 procent i jämförelse med dagens fjärrvärmebaserade lösning. Samtidigt minskar utsläppen av koldioxid radikalt.

 

 

– Energisatsningen vid Karlstads universitet är ett led i Akademiska Hus långsiktiga hållbarhetsarbete. Genom att universitetet får ett eget  Energilager kommer miljöbelastningen att minska väsentligt, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus Väst.

Imponerande siffror

Energin till den nya anläggningens värmepumpar ska hämtas och lämnas i ett  energilager bestående av  201 borrhål, 240 meter djupa. Energilagret kommer i ett senare skede att kompletteras med ett antal solceller.

– För oss som borrentreprenör är det här i särklass det största vi gjort, säger Christer Carlsson, projektledare på Styrud. Inte nog med att det totalt handlar om 48.000 borrmeter – borrningen ska dessutom göras på bara tre månader. Det betyder att vi som mest kommer att ha sex borrmaskiner igång samtidigt.

Energilagret ligger ganska nära universitetsbyggnaderna, och det innebär att Styrud måste ta stor hänsyn till personalens arbetsmiljö. Vissa maskiner används därför bara före och efter universitetets arbetstid, och för borrningen av de borrhål som ligger närmast husen gäller samma begränsning.

– I vårt uppdrag ingår även all rördragning utomhus, säger Christer Carlsson, vilket innebär tio samlingsbrunnar, 14.000 meter markslang, 1.500 meter markrör, 1.700 meter schakt och sprängning. Vid ytterväggen lämnar vi över till den entreprenör som svarar för värmepumpar och styrsystem. Det är en bra uppdelning som även förenklar upphandlingen för fastighetsägaren.

Läs projektbeskrivningen hos Akademiska hus.

Vill du veta mer om energilager?

Välkommen att kontakta:
Johan Blomdahl, affärsområdeschef
0703-496042 / johan.blomdahl@styrud.se

Dela gärna: