Konsten att anlägga en brygga

Har vi Europas vackraste huvudstad? Kanske det. I Nordens Venedig är det i alla fall alltid nära till vatten – en omständighet som kan sätta rejält med guldkant på tillvaron. I Huvudsta, Solna anlägger Peab Marin en storstilad brygga vid randen av Ulvsundasjön och Styrud har fått förtroendet att utföra pålningsarbetet som är förutsättningen för en stabil, hållbar konstruktion som ska bära bryggan i många år framöver.

Projektet i Solna omfattar nybyggnation av en 75 meter lång pålad brygga för rekreation, bad och båtliv. Bryggan kläs in med trädäck och till bryggan kopplas två pontoner där det blir utrymme för ett 10-tal båtplatser och en mindre ponton för badare som inte räds svenska vattentemperaturer. Grundläggning för bryggan kommer att utgöras av 32 stycken borrade stålpålar i dimension 170×10 mm. Pålarna borras ned 1 meter i friskt berg och injekteras fast. Längden på pålarna varierar mellan 4 och 8 meter.

Arbetet utförs med Styruds entreprenadmaskin MDT230B, en allroundmaskin, som hanterar pålar upp till 406 mm och bergborrning upp till 610 mm. För detta uppdrag är borriggen placerad på en ponton, varifrån samtliga borrningar och injektering sker.

Borrade pålar med MDT230 från ponton

Borrade pålar utförs från ponton i ett vintrigt Solna.
Till sommaren är bryggan klar med soldäck och båtplatser.

Anders Svanholm är projektledare för grundläggningsarbetena i Solna och har en hel del erfarenhet från liknande projekt.

– Här vid Huvudsta strand har vi att göra med ett tunt jordlager på sluttande berg, så den stora utmaningen just här ligger i att hålla sig inom toleransen som är 100 mm, konstaterar Anders.

Byggandet av ny brygga har föregåtts av omfattande förberedelser med geotekniska undersökningar och dykundersökningar som legat till grund för konstruktörens ritningar.

– Bryggan anläggs på en plats där det tidigare var industriområde, berättar Carl Arfvidsson, platschef på Peab Marin. Detta har man ju också fått ha i åtanke när man undersökte förutsättningarna.

Arbetsponton och borrigg etablerades på plats första veckan i mars och borrning av de 32 pålarna genomförs på ca 3 veckor. Bryggan med sitt soldäck och båtplatser kommer att vara klar till årets badsäsong.

 

Vill du veta mer

Läs mer om Grundläggning på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

Dela gärna: