För våra leverantörer

Styrud har ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015.  Entreprenadprocessen är grundligt genomgången,  strömlinjeformad och dokumenterad för att kvalitetssäkra navet i vår verksamhet. För att leva upp till förväntningarna som affärsidén och visionen skapar, har vi dokumenterade riktlinjer inom ett antal områden, som t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, etik och hållbarhet. Vi ställer höga krav på oss själva och det är viktigt för oss att även du som leverantör och/eller underentreprenör lever upp till samma krav och förväntningar.

 

  • Fakturering

Skicka faktura till oss
I första hand välkomnar vi elektronisk faktura.
GLN:  7365561977929

Du kan också skicka faktura som pdf  via e-post till
faktura@styrud.se

eller med post till:
Box 2032
433 02 SÄVEDALEN

En faktura till Styrud  ska innehålla följande uppgifter:
Vänliga notera att ofullständiga eller felmärkta fakturor returneras för komplettering eller korrigering, innan de registreras i vårt ekonomisystem.

> Korrekt bolagsnamn
> Projektnummer, kostnadsställe eller enhet – kontakta din beställare om du är osäker!
> Kontaktperson på Styrud
> Notering om omvänd skattskyldighet, om fakturan avser byggtjänst
> En faktura som omfattas av omvänd skattskyldighet ska vara utan moms och märkas med texten ”Omvänd betalningsskyldighet” samt vårt momsregistreringsnummer Styrud Ingenjörsfirma AB  SE556197792601

 

  • På våra arbetsplatser

-ID06-kort skall bäras väl synligt
-För skyddskläder och personlig skyddsutrustning gäller som minimum att man ha skyddshjälm, skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd samt varselkläder
Läs mer i Styruds Ordnings- och skyddsregler

 

  • Lämna anbud

Lämnar du anbud till Styrud som underentreprenör är det viktigt att du anger projektnummer och kontaktperson, samt bifogar blankett UE 2015  som bland annat visar att du följer kollektivavtal.

 

  • Bankgiro

Bankgiro för Styrud Ingenjörsfirma AB är 458-8547

 

  • Organisationsnummer

556197-7926