Visselblåsare

VISSELBLÅSARE – engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. //Nationalencyklopedin

 

Styrud möter EU:s lagkrav för visselblåsning som innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet och vara skyddad mot ev. repressalier. Styrud har valt att samarbeta med Boomr Visselblåsare – en visselblåsarfunktion som ger möjlighet att rapportera misstänkta oegentligheter och överträdelser av lagar och regelverk under fullständig anonymitet.

Styruds uppförandekod  sammanfattar gemensamma regler och värderingar som alla inom Styrud ska arbeta efter för att skapa förtroende och goda relationer till kollegor, kunder, samarbetspartner och vår omvärld. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och är ett integrerat verksamhetssystem som även styr miljö- och arbetsmiljöarbetet och vårt kontinuerliga arbete med förbättringar. Information om eventuella oegentligheter välkomnas, för möjlighet till snabba åtgärder.