Ledningsbyggande

Välj kontor:

Anders Jacobsson
Arbetschef
  0705 - 63 96 79
  E-post

Johan Blomdahl
Regionchef Väst / Syd
  0703-49 60 42
  E-post

Mathias Jolgård
Kalkylansvarig
  0727-00 05 49
  E-post

Kim Granell
Projektledning
  0704-45 50 73
  E-post

Fredrik Johansson
Projektledning
  0705-63 01 47
  E-post

Fredrik Anthin
Projektledning
  0720-83 04 77
  E-post

Leif Johannesson
Projektledning
  0703-58 73 88
  E-post

Per-Åke Andersson
Projektledning
  0703-49 60 43
  E-post

Christoffer Römo
Projektledning
  0708-73 34 69
  E-post

Roger Nylundh
Projektledning
  0760-23 78 71
  E-post

Rasmus Krantz
Projektledning
  0706-29 34 08
  E-post

Weronica Andersson
Produktionsplanering
  0730-88 32 55
  E-post

Anders Svanholm
Regionchef Stockholm / Mälardalen
  0738-43 98 00
  E-post

Andreas Nilsson
Projektledning
  0707-92 63 22
  E-post

Emil Pettersson
Projektledning
  0702-68 46 65
  E-post

Mikael Jansäter
Projektledning
  0708-39 45 55
  E-post

Joel Pöldmaa
Kalkyl
  0761-70 67 05
  E-post

Johan Blomdahl
Regionchef Väst / Syd
  0703-49 60 42
  E-post

Mathias Jolgård
Kalkylansvarig
  0727-00 05 49
  E-post

Gustav Hjerpe
Projektledning
  0706-21 03 27
  E-post

Oscar Edh-Welinder
Projektledning
  0761-36 56 81
  E-post

Petter Selin
Platschef
  076-104 80 77
  E-post

André Sjödin
Projektledning
  076-105 47 20
  E-post

Johnny Tuoma
Regionchef Styrud i Norr
  0730-37 56 58
  E-post

Emil Pettersson
Projektledning
  0702-68 46 65
  E-post

Johnny Tuoma
Regionchef Styrud i Norr
  0730-37 56 58
  E-post

Marcus Sedig
Projektledning
  0767-64 33 00
  E-post