Bergarbeten, Förstärkning, Borrhålsmätning och Geoteknisk undersökning

Välj kontor:

Anders Jacobsson
Arbetschef
  0705 - 63 96 79
  E-post

Johan Blomdahl
Regionchef Väst / Syd
  0703-49 60 42
  E-post

Mathias Jolgård
Kalkylansvarig
  0727-00 05 49
  E-post

Anders Svanholm
Regionchef Stockholm / Mälardalen
  0738-43 98 00
  E-post

Andreas Israelsson
Projektledning
  0705-82 74 40
  E-post

Hjalmar Strömberg
Projektledning
  0721-43 60 94
  E-post

Joel Pöldmaa
Kalkyl
  0761-70 67 05
  E-post

Adam Ravn
Distriktschef
  0703-74 49 00
  E-post

Johan Blomdahl
Regionchef Väst / Syd
  0703-49 60 42
  E-post

Mathias Jolgård
Kalkylansvarig
  0727-00 05 49
  E-post

Johnny Tuoma
Regionchef Styrud i Norr
  0730-37 56 58
  E-post