Bergarbeten, Förstärkning, Borrhålsmätning och Geoteknisk undersökning

Välj kontor:

Anders Svanholm
Regionchef Stockholm / Mälardalen
  0738-43 98 00
  E-post

Andreas Israelsson
Projektledning
  0705-82 74 40
  E-post

Hjalmar Strömberg
Projektledning
  0721-43 60 94
  E-post

Joel Pöldmaa
Kalkyl
  0761-70 67 05
  E-post

Johnny Tuoma
Regionchef Styrud i Norr
  0730-37 56 58
  E-post