Landfäste för bräckvattenverk på Gotland

”Vatten, av tillfredsställande mängd och kvalitet, är en grundläggande förutsättning för en god samhällsutveckling.” konstateras det i den långsiktiga planen för VA-utbyggnad på Gotland. Och det är ju bara att instämma. Utan vatten klarar vi oss inte särskilt länge och vattenförsörjning är en förutsättning för vår existens och samhällens utveckling.

På Gotland är det emellanåt problematiskt med tillgången på färskvatten och utan långsiktiga lösningar finns det risk för minskad tillväxt inom viktiga näringar som jordbruk och turism. Efterfrågan och förväntningar på utbyggnad av permanentbostäder och fritidsbebyggelse innebär också ökade krav på näten för vatten och avlopp. Frågan om vattenförsörjning är prioriterad och på Gotland råder lite speciella förutsättningar där många delar måste samverka för att allt ska fungera. Med de senaste årens låga nederbörd- och grundvattenbildning har det blivit akut att få in mer vatten i systemet.

För att trygga tillgången av dricksvatten satsar man bland annat på att ta råvatten från Östersjön och avsalta vattnet med membranteknik i bräckvattenverk; en beprövad teknik som används över hela världen. Sveriges första större bräckvattenverk ligger på Gotland och att använda det bräckta vattnet från Östersjön är en fördel, eftersom det har mindre mängd joner som tas bort, jämfört med salt havsvatten. Vid bräckvattenverket på Gotland har solceller installerats för att producera el till den energikrävande processen.

För att optimera vattenintaget byggs nu en större råvattenledning, som förläggs i säkerhet långt under havsbottnen. De geotekniska förutsättningarna i området är kalksten och styrd borrning med rullborrkrona är den metod som är bäst lämpad för att anlägga landfäste här. PD100 är Styruds största rigg för styrd borrning och strax innan jul lastades rigg och kringutrustning på 4 lastbilar med släp och fick åka färjan över till Gotland.
– Logistiken är ett kapitel för sig när vi jobbar med den här riggen, säger Adam Ravn som är Styruds projektledare och ansvarig för projektet på Gotland.

Det tog en vecka att etablera och komma i ordning och borrningsarbetet påbörjades först efter paus för jul- och nyår. Ett pilothål borrades genom kalkberget; en så kallad svansborrning in till kopplingsschakt och därefter långt ut i havet. Pilothålet borrades med muddmotor och inmätning gjordes av en modig medarbetare i vadarbyxor på grunt vatten och längre ut utfördes mätningen från båt. Borrhålet rymdes upp och PE-rör drogs in i berghålet.

– Under upprymningen gjorde vi en specialare, förklarar Adam. I stället för att använda bentonit, körde vi med enbart havsvatten. Och för att kompensera avsaknaden av bentonit var vi tvungna att dimensionera pumparna för havsvatten så att flödet var tillräckligt för att bära ut borrkaxet. Bentoniten är förvisso inte miljöfarlig, men det skulle ju grumlat vattnet väldigt mycket, så det var kul att det lyckades med en mildare metod!

Borrningarna för den nya råvattenledningen genomfördes på 6 veckor och tidplanen höll trots en veckas stillestånd på grund av hårt väder. Nu ligger vattenintaget i trygghet, oavsett vad vädergudarna hittar på.

 

 

 

Dela gärna: