Tuffa tag – längdrekord med styrd borrning

Sjösten, kalksten och lite flinta på det… Styrud har anlagt en sjökabel mellan Møn och Falster i södra Danmark, en 1151 meter lång styrd borrning under havsbotten som bjöd på tuffare motstånd än väntat.

Styrud fick uppdraget att med styrd borrning anlägga 4 st 160 mm PE-rör mellan Hårbølle Havn på Møn och Grønsund på Falster för elledningar till framtida elförsörjning. Inget anmärkningsvärt framkom gällande de geotekniska förutsättningarna och projektet inleddes med sedvanlig jetborrning och styrsked. Ganska snart stötte man dock på kalkberg och även flinta i borrlinjen och projektet tog en annan vändning.

–   Det är i de här lägena det är en trygghet att det finns resurser att ta till, konstaterar Johan Blomdahl som var Styruds projektledare i Danmark.

Verkligheten bjöd på en stor mängd av den berömda danska sjöstenen i borrlinjens ned- resp. uppgång, följt av kalkberg på 10 meters djup, samt ett sjok flinta. Här duger inte de traditionella metoderna, utan lösningen blev att borra med hjälp av mudmotor och en Tricone borrkrona monterade framför gyron.

Illustration: primehorizontal.org

Mudmotor kan användas vid borrning genom hårdare material. Den drivs av borrvätska (mud) och är försedd med en Tricone (rullborrkrona). Mudmotorn har en vinklad övergång som gör att borrkronan kan styras i önskad riktning på samma sätt som den vanliga styrskeden.

 

Slutresultatet är en ledningsdragning på 1151 meter mellan Møn och Falster, en rekordborrning för Styruds del och så vitt vi vet en av de längsta borrningarna i Norden. Borrningen utfördes med en PD100 borrigg och pilothålet på 250 mm rymdes upp till 600 mm och 4 st 160 mm PE-rör installerades. Dubbla arbetslag och långa arbetspass höll produktionstiden till ett minimum och på en 4 veckor  var projektet i hamn.

När inte traditionella metoder räcker till

SBR- eller AT-borrning är inte tillräckligt när man kommer upp i de här längderna i ledningsbyggandet, utan då är det modellen med muddmotor som gäller.

–   Vi har utfört liknande projekt tidigare men inte den här distansen, konstaterar Johan Blomdahl. Det känns tryggt att metoden fungerar och vi ser absolut ett utökat användande framöver. I Sverige har vi geoteknik med liknande utmaningar längst ner i syd och på Gotland och Öland t.ex.

En lärdom man kan ha med sig, är att när det gäller borrning av längre sträckor i lite okänd terräng ta med mudmotor från början. Den förhållandevis låga merkostnad det innebär, kan löna sig flerfaldigt såväl tidsmässigt som ekonomiskt.

Dela gärna: