Ledningsbygge i en av världens längsta motorvägstunnlar

E4:an får en helt ny sträckning väster om Stockholm i en närmare 2 mil lång tunnel – Förbifart Stockholm. Styrud har medverkat i Trafikverkets jätteprojekt med ett antal uppdrag gällande ledningsbyggnad, kanalisation och geoteknisk undersökning; nu senast gällde det kanalisationer mellan huvudtunnlarna i Vinsta.

E4 – Förbifart Stockholm

Trafikverket bygger en ny sträckning av E4 mellan Häggvik och Kungens kurva väster om Stockholm – Förbifart Stockholm. Syftet är att på ett bättre sätt binda ihop staden från norr till söder, göra transportsystemet mindre sårbart, minska trafiken i innerstaden och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i regionen. 18 av sträckans 21 km utgörs av tunnel, vilket gör E4 Förbifart Stockholm till en av världens längsta motorvägstunnlar. Projektet startade 2016 och beräknas vara klart 2030 till en kostnad av drygt 41 miljarder kr.

Planering och metodval

Styrud har medverkat i ett flertal delprojekt i anslutning till Förbifart Stockholm, som till exempel borrhålsanslutningar från ytan ned i tunnlarna, schakt mellan tunnlar och kärnborrningar för geotekniska ändamål. Nu senast fick Styrud förtroendet av Implenia att utföra kanalisation mellan huvudtunnlarna i Vinsta.

Inför projektet i Vinsta var Styrud med i planeringsfasen och utarbetade metodvalet för uppdraget. Berget där kanalisationen skulle utföras var mycket dåligt och var sedan tidigare cementinjekterat, samt de aktuella borrsträckorna var ganska korta.

–      Efter genomgång av förutsättningarna och bergets skick och när vi vägt kostnader mot risker, bedömde vi att hammarborrning med forderrör var den mest fördelaktiga metoden, förklarar Anders Svanholm som var arbetschef under projektet i Vinsta.

Hammarborrning mellan huvudtunnlarna

Projektet omfattade hammarborrning för 6 st 813 mm stålrör à 15m på två olika platser mellan huvudtunnlarna och tog 4 veckor att genomföra.

Arbetsplatsen nere i tunneln medförde en del extra utmaningar när det gällde att få flyt i produktionen, men med säkerhet, miljö och arbetsmiljö högst upp på prioriteringslistan. En mycket begränsad yta för etablering krävde eftertanke och noggrannhet. För att främja miljö och arbetsmiljö användes HVO-bränsle samt att kompressorer placerades i anslutning till ventilationsschakt.

–      Det är otroligt inspirerande att vara en del av stora infrastrukturbyggen som Förbifart Stockholm, säger Anders Svanholm. Men för Styruds del var detta troligen det sista uppdraget under Förbifarten, nu inleds en ny fas och installationsföretagen tar över stafettpinnen och utför de tekniska installationer som ska till för en komplett tunnel.

 

Dela gärna: