Ledningsbygge i slottsmiljö

Österåker kommun planerar nytt bostadsområde för 3-400 småhus och radhus i Valsjöskogen, Margretelund och förbereder även framtida utveckling norrut. Man satsar på att skapa ett naturnära boende i en trädgårdsstad präglad av Österåkers skärgårdskaraktär och med naturområdet i största möjliga omfattning bevarat för rekreation.

Vatten och avlopp ska anslutas till kommunens befintliga nät och för detta ändamål anlägger Roslagsvatten två nya ca 1000 m långa överföringsledningar, en från pumpstation vid Margretelundsvägen till släppbrun på Trälhavsvägen och en för framtida bruk som inte kopplas in i nuläget. För att lösa detta upphandlades en totalentreprenad, som Styrud genomfört, allt från att ta fram alla bygghandlingar till färdig ledning på plats med schaktfritt ledningsbygge som huvudingrediens.

Vad är väl en bal på slottet…
I sin helhet omfattade entreprenaden förläggning av två stycken tryckspill i dimension Ø 200mm resp. Ø 315mm på en sträcka om 850m, samt sammanlagt ca 100 m bergs- och ledningsschakt. Etablering för den styrda borrningen gjordes bara ett stenkast från Margretelunds slott och en stor del av ledningssträckan går under slottsparken. Schaktfria metoder är generellt skonsamma mot miljö och omgivning, men Styruds skickliga borrarteam har sett till att gå fram med lite extra varsamhet i denna unika, historiska miljö.

Projektet genomfördes i vinter och snö och möjligen var kylan en fördel när det kom till att hålla den relativt hög grundvattennivån i schack då det var dags för inkoppling. Andreas Nilsson som var Styruds projektledare under de ca 2,5 månad som arbetena pågick, konstaterar att allt flutit på otroligt bra i totalentreprenadens alla steg och är mycket nöjd med hur smidigt och effektivt allt löpt på från start till mål genom hela produktionen.

Dela gärna: