Ledningsbygge och konstkupp i Piteå

I Piteå kommun är det Pireva som ansvarar för vatten- och avloppsförsörjning, där bland annat drygt 100 mil ledningsnät ingår. Utveckling och underhåll av ledningsnätet är en ständigt pågående process och Styrud har fått förtroendet att medverka när det gäller ledningsbyggnad med schaktfria metoder.

Arbetsplats Jävre södra, Piteå

Ett av Pirevas projekt gäller förnyelse av ledningsnätet vid E4 runt trafikplats Jävre södra strax utanför Piteå. Styrud fick i uppdrag att med schaktfria metoder utföra ledningsbyggnad för vattenledning under väg och vattendrag. Sammanlagt blev det 180 meter vattenledning (180 mm) och 100 meter skyddsrör (250 mm) för vattenledning fördelat på 5 borrsträckor. Metoderna som användes var traditionell styrd borrning och, för de tuffare sträckorna, AT-borrning (styrd borrning med rullborrkrona) och hela uppdraget genomfördes med en Ditch Witch AT60.

 Styrd borrning med AT60

Marcus Sedig var Styruds projektledare under de två veckor projektet pågick, konstaterar att jobbet flöt på bra från start till mål. Detta trots att man tämligen omgående stötte på ett rejält block i borrlinjen.

–      Under pilotborrning stötte vi på en sten ganska direkt, på 1 meters djup, berättar Marcus, och under upprymning av hålet vid hemdraget, följde blocket helt enkelt med upp till ytan. Det gick ju bra! Utrustningen höll och nu har vi fått ett konstverk på köpet!

Upprymt och hemdraget med extra last

Sammanfattningsvis är ännu ett uppdrag slutfört med framgång och där både Styruds team och beställaren är nöjda med resultatet.
Vem vet, det unika konstverk som skapades kan kanske finna sin plats i den fina Konstparken vid Norra Hamnen i Piteå..?

Dela gärna: