Geoenergi spar energi och pengar åt Landstinget Sörmland.

Hela den offentliga sektorn, från departement till förskolor, har krav på sig att förbättra miljön genom att spara energi. Helst ska man också spara pengar samtidigt. Landstinget Sörmland är inget undantag, och där arbetar man på flera olika områden, bland annat genom att börja använda ny energiteknik.
Ett av de alternativ som studerats är borrade marklager – en teknik som gör det möjligt att värma byggnader på vinterhalvåret genom att utnyttja solenergi som lagrats i marken och kyla byggnaderna på sommaren genom att göra precis tvärtom.

Nyköpings lasarett
Den utredning som gjordes visade att det gick att spara 1 300 MWh/år genom att bygga ett marklager i anslutning till Nyköpings lasarett. I pengar handlar det om en årlig kostnadsbesparing på cirka 600 000 kronor, vilket innebär en återbetalningstid på cirka 11 år.

Den 11 oktober 2011 fattade Landstingsstyrelsen beslut om investeringen, och projektet delades upp i två delar – dels borrning och ledningssystem utanför huset, dels värmepumpar m.m. inne i huset.

Efter sedvanlig upphandling fick Styrud förtroendet att utföra den första delen av projektet. Det handlar om 48 borrhål, 210 meter djupa, som placerats på en parkeringsplats i omedelbar anslutning till lasarettets värme- och kylcentral.

Som en solfjäder
Avståndet mellan borrhålen är 8-10 meter och de 48 borrhålen är uppdelade i fem grupper som gradas utåt för att avståndet mellan borrhålen ska öka. Varje borrhål får då en större ”egen” bergvolym, vilket ökar borrhålens förmåga att lagra energi.

– Jobbet gick helt enligt plan, säger Christer Carlsson på Styrud som ansvarade för jobbet. Vi startade den 2 februari och knappt fem veckor senare var alla borrhål klara. Nu arbetar vi med schakt och rördragning för att ansluta samlingsbrunnar med stamledning som avslutas inne i byggnaden.

Vill du diskutera geoenergi, välkommen att kontakta
Johan Blomdahl, affärsområdeschef
0703-496042 / johan.blomdahl@styrud.se

Dela gärna: