Augerborrning

Augerborrning är en kostnadseffektiv tryckmetod för horisontell förläggning av skyddsrör. Metoden kan användas i alla jordmaterial där större block och berg inte förekommer. Den är skonsam för omkringliggande massor. Augerborrning används för installation av grova skyddsrör (upp till 1400 mm diameter) under t ex vägar och järnvägar. Vid gynnsamma förhållanden kan metoden användas för skyddsrör upp till 100 m längd.

Metoden innebär att ett skyddsrör trycks framåt genom jordmaterialet, samtidigt som jordmassor skruvas ur röret baktill. Hög noggrannhet uppnås och t ex är självfallsledningar ända ned till 1% möjligt.