Augerborrning

Augerborrning är en kostnadseffektiv borrmetod för horisontell förläggning av skyddsrör. Metoden kan användas i alla jordarter där större block och berg inte förekommer. Den är skonsam för omkringliggande massor. Augerborrning används för installation av grova skyddsrör under t ex vägar och järnvägar. Vid gynnsamma förhållanden kan metoden användas för skyddsrör upp till 100 m längd.

Metoden innebär att ett skyddsrör trycks framåt, samtidigt som jordmassor skruvas ur röret baktill. Hög noggrannhet uppnås, men är dock utan aktiv styrning. Beroende på markens beskaffenhet kan självfallsledningar ända ned mot 1% vara möjligt.