Betongrörstryckning

Betongrörstryckning är en etablerad teknik för att bygga självfallsledningar i lera.

Från dimension 300-600mm används pilotstyrd rörtryckning och från 800 mm och uppåt utförs tryckningen med konventionella metoder. Tekniken som används är en egenutvecklad metod med förfinad noggrannhet och styrning. Detta ger den överlägsna precision som behövs vid självfallskonstruktioner.

Rörtryckningen utförs normalt mellan två sänkbrunnar, vilket innebär att man får en flytande konstruktion med minimal sättningsrisk.