Borrade landfästen för sjöledning

Att förlägga sjöledningar har blivit ett naturligt sätt att ansluta infrastrukturen på en ö till fastlandet. Eller kanske en ledning som skall passera ett vattendrag eller vik.

En svag punkt på sjöledningen är dess landföring eller landfäste. Ofta anordnas landföringen så att ledningen schaktas, alternativt muddras ned genom strandremsan och en bit ut i vattnet. Detta för att ledningen skall ligga skyddad på denna utsatta plats. Trots höga ambitioner, utsätts ledningen vid landföringen ändå inte så sällan för skador från mekanisk påverkan av väder och vind. Då man schaktat ned en ledning är det ofta svårt att återställa ett fullgott erosionsskydd.

Förutom de utförandetekniska utmaningarna, innebär en schaktad eller muddrad ledning att man skapat ett sår i stranden. Där vatten möter land finns ofta höga naturvärden att bevara. Växt- och djurliv kan påverkas negativt vid ingrepp i strandlinjen. På senare tid har borrade landfästen blivit ett uppskattat alternativ till de traditionellt schaktade och muddrade utförandena.

Styrd borrning av landfäste

En vanlig borrmetod för landfästen är styrd borrning. Med denna teknik kan långa borrningar i sand, lera eller andra lösa jordarter utföras med stor noggrannhet. Borrmaskinen står på land en bit ifrån stranden. Borrning sker från land, under strandlinjen, under botten
och mynnar ut i vattnet på lämplig punkt. Då borrhuvudet är framme ansluts ledningen på borrstången av dykare. Borrstången backas därefter ut ur borrhålet och i samma moment bogseras ledningen in i det borrade hålet. En s.k. rymmare vidgar hålet till önskad dimension under indragsmomentet.

Överblivet jordmaterial från borrningen, borrkax, genereras på den plats där ledningen skall installeras. Vid lera eller lösa bottensediment är det inte ovanligt att dessa ”flyttar på sig”, genom att de komprimeras. I andra fall transporteras dessa ut via hålet och ut i vattnet. Indrag av ledningen med styrd borrning går fort, oftast på bara några timmar, vilket innebär att grumlingen som uppstår oftast är kortvarig och begränsad. Genom att använda avskärmning, kan man begränsa grumlingen ytterligare om så önskas.

Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Post Type Selectors
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten