Borrade pålar

Det primära användningsområdet för stålrörspålning är då marken består av fyllnadsmaterial eller innehåller sten och block. Metoden ger även fördelar då man vill undvika att buller och vibrationer stör omgivningen, t ex vid arbete i stadsmiljö.

Tekniska krav som talar för stålrörspålning är då stora punktlaster måste överföras till berg eller då kravet på kontroll och dokumentation av varje påle är strikt. Metoden påminner om stålkärnepålning genom att ett stålrör borras ned till berg, men skiljer sig genom att röret antingen används i befintligt skick eller fylls med betong; armerad eller oarmerad. RD-pålen, som blir allt vanligare, är ett extra tjockt stålrör som klarar stora laster.