Borrhålsmätning

I samband med borrning för geoenergilager behövs information om borrhålets faktiska läge. Var borrhålet finns, om det är rakt eller böjt och i så fall hur mycket det avviker ifrån projekterad linje. Med denna information kan borrplanen korrigeras löpande och risken minimeras för att borra ihop hål.

Inmätning

Det är inte ovanligt att en normal avdrift ifrån en tänkt borrlinje avviker ca10 %. Vilket kan skapa problem när det gäller energi och effektupptag. För att säkerställa funktionen och ha möjlighet att korrigera borrplanen löpande, är en inmätning av borrhålet nödvändig.

Hur går det till

Mätsonden sänks ned i det borrade hålet med hjälp av en wire. Jordens magnetfält lokaliserar sonden och registrerar X-Y och Z koordinat. Sonden samlar mätdata ifrån hela hålet som kan sedan överföras till en graf: (se bild ovan)


Mätsond