Hammarborrning

När risken för hinder i borrlinjen är stor, eller då sten, berg eller block ska passeras, är hammarborrning den metod som garanterar ett lyckat resultat.

Hammarborrning utförs med skyddsrör i alla jordarter utom berg, där skyddsrör inte behövs. Metoden ger hög noggranhet – självfallsledningar ända ned till 1% är t ex möjligt.

Vi har lång erfarenhet av hammarborrning. Dessutom arbetar vi med alla andra rördrivningsmetoder och kan därför garantera att din ledning hamnar där du vill.