Hammarborrning

När risken för hinder i borrlinjen är stor, eller då sten, berg eller block ska passeras, är hammarborrning den metod som ger bäst förutsättningar för ett lyckat resultat.

Hammarborrning utförs med skyddsrör i alla jordarter utom berg, där skyddsrör är överflödigt. Detta är en metod med hög noggrann-het som sker utan aktiv styrning och beroende på markens beskaffenhet kan självfallsledningar ända ned mot 1% vara möjligt.

Den tryckluftsdrivna slaghammaren genererar kraft till borrkronan som slår och roterar. Borrkaxet skruvas ut genom foderröret. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål, som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete.

Vi har lång erfarenhet av hammarborrning. Dessutom arbetar vi med alla andra rördrivningsmetoder och kan därför garantera att din ledning hamnar där du vill.