Kabelrasering

El- och telebolag har miltals med kabel som är förbrukad och ur drift; gamla bly- och oljekablar som kan riskera att börja läcka. Styruds schaktfria kabelrasering är en smidig metod att ersätta dessa gamla kablar med nya. Bra för både miljön och plånboken.

Ett borrhuvud trycks och spolar sig fram över den gamla kabeln och på så sätt släpper friktionen från marken. Den gamla kabeln fungerar som en guide för sträckan. I borrhuvudet finns ett styrsystem som reagerar på avvikelser från den planerade linjen. Vid
ankomsten till målet, har friktionen släppt från den gamla kabeln, som då enkelt kan dras ut med dragfordon. Därefter finns valmöjlighet att installera ny kabel eller ett tomrör.