Kärnborrning

Den här metoden är kanske främst känd inom prospekteringsbranschen för sin användbarhet för detaljerade markundersökningar, men kärnborrning är också en utmärkt metod i andra sammanhang där det ställs höga krav på precision och en rak borrlinje.

Metoden innebär att cylindriska provkärnor borras ut ur berget med hjälp av en ringformad borrkrona. Kärnorna visar hur olika material är lagrade i berget och är en god vägledning för vidare utvärdering. Styrud har utfört kärnborrning till mer än 1000 meters djup.

Kärnborrning kan utföras med eller utan aktiv styrning. Inom ledningsbyggnad används metoden till att utföra pilothål, som sedan ryms upp till önskad dimension. Metoden används också till att borra hål inför vajersågning och för förstärkningsarbeten.