Mikrotunnelborrning

När grova ledningar ska dras med hög precision och jordarterna i ledningslinjen är blandade, eller består av berg, då är mikrotunnlar ett intressant alternativ. Mikrotunnlar borras oftast mellan utrymmessnåla nedstigningsbrunnar eller spontschakt. Borrningen utförs med hjälp av en kompakt tunnelborrmaskin som styrs från ett kontrollrum på marknivå. Operatören får löpande information om borrens läge och gör på distans de justeringar som behövs.

Röret trycks framåt, efter borrmaskinen, på samma sätt som vid rörtryckning. Mikrotunnlar kan byggas under grundvattennivån och kan ha en diameter på upp till fyra meter. På grund av metodens höga precision är VA-ledningar med självfall det vanligaste användningsområdet. Då dessa ledningar ofta ligger på stort djup ger metoden stora ekonomiska fördelar

Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten