Raiseborrning

Raiseborrning är en beprövad metod för stora berghål, flitigt använd inom gruvindustrin.

Ett pilothål borras först med traditionell hammarborrning eller kärnborrning. Pilothålet ryms sedan upp genom att en grov raiseborrkrona dras med tillbaka genom berget. Raiseborrens hårdmetallrullar mal sönder berget på sin väg tillbaka genom hålet.

Vid mindre lutningar av hålet tillsätts högt flöde av vatten för urspoling av borrkax.