Rörrammning

När det handlar om grova rör (300-1600 mm diameter) och då hinder i form av större stenar inte finns, är rörrammning ett alternativ. Används t ex. för större skyddsrör under vägar och järnvägar. Rammning innebär rörslagning med tryckluftdriven hammare. Mothåll behövs inte och rammning går att utföra i de flesta jordarter samt under grundvatten. Metoden arbetar med öppen front. Hög noggrannhet uppnås – självfallsledningar ända ned till 1% är t ex möjligt.

Först när rörslagningen är klar rensas röret på jordmaterial. Det innebär att risken för ras och underminering är liten.