Rörramning

När det handlar om grova rör och då hinder i form av block inte finns, är rörramning ett alternativ som är  användbart t ex. för större skyddsrör under vägar och järnvägar. Ramning innebär rörslagning med tryckluftsdriven hammare. Mothåll behövs inte och ramning utförs framför allt i finjord och blandkornig jord samt under grundvatten.

Metoden arbetar med öppen front. Hög noggrannhet uppnås, dock utan aktiv styrning – självfallsledningar ända ned till 1% kan t ex. vara möjligt.

Först när rörramningen är klar rensas röret från jord. Det innebär att risken för ras och underminering är liten.