Sänkbrunnar

Sänkbrunnar är ett oslagbart alternativ för brunnar i lermassor, ju djupare desto bättre! Det är också möjligt att utföra sänkbrunn i andra material, som t ex. grus och sand. Prefabricerade eller platsgjutna betongsegment sänks ner genom invändig urschaktning till önskat djup.

Brunnen konstruktionsberäknas för balans i leran. Väl på plats kan den inredas efter behov och avlutas med lockning. En sänkbrunn kan användas för t.ex. pumpstationer eller magasin. Det vanligaste användningsområdet är som start och mottagningsbrunn vid rörtryckning. Även användbara som brunnar vid VA-anläggningar, där t ex. styrd borrning kan utföras mellan brunnarna.