Sänkbrunnar

Sänkbrunnar är ett oslagbart alternativ för brunnar i lermassor, ju djupare desto mer fördelaktigt! Det är också möjligt att utföra sänkbrunn i andra blandkorniga och fina jordarter, som t ex. sand och grus.

Prefabricerade eller platsgjutna betongsegment sänks ner genom invändig urschaktning till önskat djup. Brunnen konstruktionsberäknas för balans i leran. Väl på plats kan den inredas efter behov och avlutas med lockning.

En sänkbrunn kan användas för t.ex. pumpstationer eller magasin. Det vanligaste användningsområdet är som start- och mottagningsbrunn vid rörtryckning, men de är även användbara som brunnar vid VA-anläggningar, där t ex. styrd borrning kan utföras mellan brunnarna.