Sänkbrunnar

Sänkbrunnar är ett oslagbart alternativ för brunnar i lermassor, ju djupare desto mer fördelaktigt!

Dessa brunnar har många användningsområden, såsom för pumpstationer eller magasin. Det är vanligt förekommande som start- och mottagningsbrunn vid rörtryckning och är även användbara vid VA-anläggningar där styrd borrning kan utföras mellan brunnarna.

Prefabricerade eller platsgjutna betongsegment sänks ner genom invändig urschaktning till önskat djup. Brunnen konstruktionsberäknas för balans i leran. Väl på plats kan den inredas efter behov och avlutas med lockning.

Det är även möjligt att utföra sänkbrunn i andra blandkorniga och fina jordarter, som t ex. sand och grus.