Sänkbrunnar

Sänkbrunnar är ett oslagbart alternativ för brunnar i lermassor, ju djupare desto bättre! Det är också möjligt att utföra sänkbrunn i andra material, som t ex. grus och sand. Prefabricerade eller platsgjutna betongsegment sänks ner genom invändig urschaktning till önskat djup.

Brunnen konstruktionsberäknas för balans i leran. Väl på plats kan brunnen inredas efter behov och avlutas med lockning. Brunnen kan användas för t.ex. pumpstationer eller magasin. Det vanligaste användningsområdet är som start och mottagningsbrunn vid rörtryckning.