Stålkärnepålning

Denna metod används då traditionell pålning inte fungerar, t ex genom jordmaterial som innehåller sten, block och fyllnadsmaterial, då pålen måste förankras i berg eller då du inte vill störa omgivningen med buller och vibrationer. Först borras ett stålrör ned genom jordlagret med en lämplig teknik beroende på jordmaterialet. Därefter fortsätter borrningen ner i berget, varefter ett stålämne monteras mitt i röret, röret fylls med betong och förses med tryckfördelningsplatta. Stålkärnepålar kan användas som spetsburna för tryck samt mantelburna för drag och tryck.

Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering