Stålkärnepålning

Denna metod används då traditionell pålning inte fungerar, t ex genom jordmaterial som innehåller sten, block och fyllnadsmaterial, då pålen måste förankras i berg eller då du inte vill störa omgivningen med buller och vibrationer. Först borras ett stålrör ned genom jordlagret med en lämplig teknik beroende på jordmaterialet. Därefter fortsätter borrningen ner i berget, varefter ett stålämne monteras mitt i röret, röret fylls med betong och förses med tryckfördelningsplatta. Stålkärnepålar kan användas som spetsburna för tryck samt mantelburna för drag och tryck.