Styrd augerborrning

Styrd augerborrning är en kostnadseffektiv tryckmetod för horisontell förläggning av skyddsrör. Metoden kan användas i alla jordmaterial där större block och berg inte förekommer. Den är skonsam för omkringliggande massor och används för installation av grova skyddsrör, upp till 1400 mm diameter, under t ex vägar och järnvägar.

Styrd augerborrning är ett relativt nytt begrepp i Sverige och innebär att vi aktivt kan riktningskorrigera vid rakhetsborrning för självfallsledningar. I normalfall kan vi hålla 5 promilles lutning i rekommenderade längder upp till 100m.

Metoden utförs från sänkbrunn eller spont; ett skyddsrör trycks fram genom jordmaterialet, samtidigt som en borrkrona roterar längst fram och jordmassor skruvas ur röret baktill. Vid färdig pilotborrning kan man välja om det ska vara ett betong-, stål- eller gap-rör som ska vara det slutgiltiga mediaröret.