Styrd borrning med mudmotor

Styrd borrning med mudmotor är en vidareutveckling av styrd borrning och är en metod för långa, krökta hål där marken är grövre eller alltför stenbemängd för traditionell styrd borrning. Styrskeden är ersatt av en mudmotor som är bestyckad med en rullborrkrona.
Metoden bygger precis som all styrd borrning på att man arbetar från markytan och styr borrkronans riktning med hjälp av elektronik.
Vid pilotborrning tillsätts ett högt bentonitflöde genom borrstängerna  som alstrar kraft till mudmotorn som roterar borrkronan. Detta medför att längre borrsträckor kan nås i jämförelse med SBR-borrning. Pilothålet ryms därefter upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension, innan mediaröret dras med tillbaka genom hålet.

Styrd borrning med mudmotor