Styrd borrning med rullborrkrona

Styrd borrning med rullborrkrona (SBR) är en vidareutveckling av styrd borrning och är en metod för långa, krökta hål där marken är grövre eller alltför stenbemängd för traditionell styrd borrning.
I stället för styrsked används en rullborrkrona.

Metoden bygger precis som all styrd borrning på att man arbetar från markytan och styr borrkronans riktning med hjälp av elektronik.

Först borras ett pilothål, som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension innan mediaröret dras med tillbaka genom hålet. SBR-utrustningen har ett system med dubbla borrör; det inre driver borrkronan framåt och riktningen justeras genom att den yttre borrstången kan vinklas.

Metoden kallas även AT borrning (All Terrain).