Styrd borrning

Styrd borrning är metoden för långa, krökta borrhål och är möjligt för dimension upp till 1200 mm. Arbetet sker från markytan och är den enda användbara metoden då schakt för tryckstationer är ogenomförbart eller opraktiskt.
Borrhuvudets läge kontrolleras med elektronik och styrs med hjälp av en vinklad styrsked. Vid samtliga styrda metoder borras först ett pilothål som sedan ryms upp i ett eller flera steg till önskad slutdimension.

Styrud har lång erfarenhet av styrd borrning och har borriggar i varierande storlekar, från den minsta JT5 från Ditch Witch, till den senaste 100-tonsriggen PD100 från Prime Drilling. Det finns en rigg för varje ändamål.