Styrd borrning

Styrd borrning är metoden för långa, krökta borrhål och är möjligt för dimension upp till 1200 mm. Arbetet sker från markytan och är den enda användbara metoden då schakt för tryckstationer är ogenomförbart eller opraktiskt.

Borrhuvudets läge kontrolleras med elektronik och styrs med hjälp av en vinklad styrsked. Vid samtliga styrda metoder borras först ett pilothål, vilket sedan ryms upp i ett eller flera steg till önskad slutdimension.

Styrud har lång erfarenhet av styrd borrning och har borriggar i varierande storlekar. Det finns en rigg för varje ändamål. Styrd borrning utförs i blandkornig och fin jord, men kan även utföras i grövre jordarter med rullborrkrona eller hammare.