StyroRock

StyroRock Navigator är en egenutvecklad, patenterad metod för styrd borrning i berg.

Metoden bygger precis som all styrd borrning på att man arbetar från markytan och först borrar ett pilothål, som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension innan mediaröret dras med tillbaka genom hålet.

Borriggen är utrustad med en tryckluftsdriven hammare och man styr borrhålets riktning med hjälp av elektronik som påverkar borrhuvudets läge.

Med StyroRock blir berget en genväg – inte ett hinder.