StyroRock

StyroRock Navigator är en egenutvecklad, patenterad metod för styrd borrning i berg. Metoden bygger precis som all styrd borrning på att man arbetar från markytan och först borrar ett pilothål, som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension innan mediaröret dras med tillbaka genom hålet.

Borriggen är utrustad med en luft- eller vattendriven hammare och man styr borrhålets riktning med hjälp av elektronik som påverkar borrhuvudets läge. Med StyroRock blir berget en genväg – inte ett hinder.