Vajersågning

Krav på slät yta? Förbud mot buller och vibrationer? Då är vajersågning det självklara alternativet till sprängning. Efter avslutat arbete har bergytan ett näst intill konstnärligt utseende med ett minimum av förstärkningsinsatser.

Förfinad borrteknik med nästan obegränsade möjligheter att styra och kontrollera borrhålets läge i kombination med högavverkande diamantbesatt vajer, har gjort det möjligt att såga i hårda bergarter utan att kostnaderna rusar iväg.

Inom entreprenadsektorn används vajersågning även då intilliggande konstruktioner inte tål vibrationer från  sprängning, i vägskärningar eller just bara för att erhålla släta väggar.