Vajersågning

Förbud mot buller och vibrationer? Krav på slät yta? Då är vajersågning det självklara alternativet till sprängning.

Denna skonsamma process kan ersätta sprängning i många olika projekt, särskilt när arbetet utförs i tätbebyggda områden, tunnlar, gruvor eller andra svåråtkomliga utrymmen vid rivning och håltagning.

Genom användningen av högavverkande diamantbesatt vajer är det nu möjligt att såga även i hårda bergarter utan att kostnaderna skjuter i höjden.

Tillsammans med vår expertis inom borrning och dess möjlighet att styra och kontrollera borrhålets position, öppnar det upp för nästan obegränsade möjligheter.

Inom entreprenadsektorn används vajersågning även då intilliggande konstruktioner inte tål vibrationer från sprängning, i vägskärningar eller när en jämn väggstruktur är önskvärd.

Efter avslutat arbete får bergytan ett nästintill konstnärligt utseende med minimalt behov av förstärkning. Detta gör vajersågning till en flexibel och skonsam metod för miljön och ett kraftfullt verktyg för att uppnå era projektbehov.