Mullvaden

Styruds metodväljare

Styrud tar ledningen från start till mål. Vi värnar om personlig service och har en projektorganisation för både den enkla borrningen och det komplexa helhetsåtagandet. Nu lägger vi även till en snabbguide här på webben, där du själv kan fylla i vilka förutsättningar som råder i ditt projekt och få fram uppgift om lämpliga metoder för just ditt ledningsbygge.

Tjänsten är kostnadsfri.
Välkommen att prova Mullvaden!

  1. Vad är det som ska göras?

  Korsning av åkermark/skogsmarkKorsning av vattendragKorsning av vägKorsning av järnvägBorrning i stadsmiljöLandfästeTunnelanslutning

  2. Vad ska förläggas?

  VA - TryckledningVA - SjälvfallsledningFiberElGasFjärrvärme/Fjärrkyla

  3. Krävs skyddsrör?

  JaNej

  4. Vilken geoteknik består marken av?

  SiltLös leraFast leraSandGrusGrus med inslag av block/stenBerg

  5. Vilken dimension ska förläggas?

  (Ange i mm)

  6. Uppskattad borrlängd?

  (Ange i meter)

  7. Krävs något speciellt fall på ledningen?

  JaNej

  Vilket fall är önskvärt?

  (Ange i promille)

  8. Ange dina kontaktuppgifter  9. Villkor