Mullvaden

Styruds metodväljare

Vid ledningsbyggande möter man en mångfald av markförhållanden inklusive leriga, sandiga och grusiga jordar. Ibland även med inslag av stenar, block och berg. För varje typ av mark krävs olika borrmetoder för att uppnå bästa resultat. Det är därför viktigt att noggrant överväga och välja rätt metod som passar för de specifika markförhållandena i varje projekt.

Nu kan du prova våran webbaserade tjänst helt kostnadsfritt, du fyller själv i vilka förutsättningar som råder i ditt projekt och får fram uppgift om lämplig schaktfri metod för just ditt ledningsbygge.

Välkommen att prova Mullvaden!

 

  1. Vad är det som ska göras?

  Korsning av åkermark/skogsmarkKorsning av vattendragKorsning av vägKorsning av järnvägBorrning i stadsmiljöLandfästeTunnelanslutning

  2. Vad ska förläggas?

  VA - TryckledningVA - SjälvfallsledningFiberElGasFjärrvärme/Fjärrkyla

  3. Krävs skyddsrör?

  JaNej

  4. Vilken geoteknik består marken av?

  SiltLös leraFast leraSandGrusGrus med inslag av block/stenBerg

  5. Vilken dimension ska förläggas?

  (Ange i mm)

  6. Uppskattad borrlängd?

  (Ange i meter)

  7. Krävs något speciellt fall på ledningen?

  JaNej

  Vilket fall är önskvärt?

  (Ange i promille)

  8. Ange dina kontaktuppgifter  9. Villkor