Ny vägtrumma håller bäcken i schack

En kollapsad vägtrumma under Vänersborgsvägen vid Gisslatorp mellan Alingsås och Vårgårda gjorde att vatten från bäcken hamnade på avvägar och behövde ledas tillbaka i sin fålla. Att gräva av en väg ned till rätt nivå, 7 meter längre ned, är sällan en bra idé. Här blev hammarborrning lösningen, när Styrud fick förtroendet att anlägga en ny vägtrumma. Beställare är NCC för Trafikverkets räkning och efter att de utfört markförberedande arbeten, etablerades Styruds rigg i läge för borrning med precision.

Sammanlagd borrlängd under vägen är 42 meter och den nya vägtrumman utgörs av ett 813 x 12,5 mm stålrör. Det är rejäla krafter igång för att anlägga rör i den här dimensionen. Tre fjärdedelar av borrsträckan utgjordes av block, men efter fyra dagars jobb var den nya vägtrumman på plats.

Genomslaget gjordes med hög precision och den goda träffbilden gjorde att det befintliga systemet kunde hållas igång vid passage av en ledning på slutet av sträckan. Något som underlättar för beställarens återställningsarbete.

Styruds projektledare Martin Danielsson, konstaterar att

”Det här blev ett väl utfört arbete och en mycket bra träffbild. Vi har en väldigt nöjd kund.”

Och då är man ju som entreprenör också nöjd!

Dela gärna: