Precisionsborrning för Stockholms nya tunnelbana

Tunnelbanenätet i Stockholm genomgår en stor utbyggnad med både nya och förlängda linjer. Region Stockholm har uppdraget att utveckla den nya tunnelbanan, vars utbyggnad möjliggör byggnation av 130 500 nya bostäder – nya hem åt över 300 000 människor! En del i denna omfattande utbyggnad, är förlängning av Blå linje från Akalla till Barkarby och från Kungsträdgården till Södermalm, Söderort och Nacka; 8 nya stationer tillkommer, varav en vid Sofia som kommer att bli Europas (och en av världens!) djupast belägna tunnelbanestation.

Styrud har fått förtroendet att utgöra en liten kugge i detta stora maskineri och har med OHLA Sverige som beställare utfört precisionsborrade tunnelanslutningar för en kabelbrunn i Koleraparken vid Gullmarsplan.

Uppdraget omfattade 6 stycken parallella borrhål från markplan, ca 60 m ned till befintlig tunnel. Inledningsvis borras ett grovt rör (ca 500 mm) ned till berg och gjuts fast, sedan monteras centreringar för att man med mycket hög noggrannhet ska kunna justera riktning före fortsatt bergborrning. För största möjliga precision utförs först kärnborrning av hålen, som därefter ryms upp med hammarborrning till korrekt dimension och som slutligen infodras med skyddsrör av stål.

Precisionsborrade tunnelanslutningar

–      I normalfallet är det precisionskraven som kan vara utmanande, men tack vare vår erfarna och engagerade personal i kombination med beställarens noggranna inriktning utgjorde det i stort sett inga problem i det här projektet, säger Andreas Israelsson som var Styruds projektledare.

Under projektet vid Gullmarsplan, som pågick ca 4 månader från tidig vår till högsommar, var det i stället logistik och samspel på den ytterst begränsade arbetsytan som orsakade en del huvudbry. Något som inte är helt ovanligt vid entreprenadarbeten mitt i storstaden.

Arbetsplatsen i Koleraparken, Gullmarsplan (foto: OHLA Sverige)

–      Hela arbetsområdet var kanske på 2-300 kvadrat och här skulle vår utrustning och verksamhet samsas med en hel del övriga maskiner och aktiviteter, säger Andreas. Men det gick ju bra! Tack vare nära samarbete med vår beställare, gick det att få pusslet att fungera.

Mobilkranen som normalt används för att hantera borrstängerna fick inte plats bland utrustningen, men med hjälp av en adapter applicerad på en grävare och skicklig personal kunde de 60 meter långa rören gängas ihop samtidigt som de sänktes ner.

Kabelbrunnen i Koleraparken. (Foto: OHLA Sverige)

–      Man får vara beredd med kreativa speciallösningar, konstaterar Andreas. Finns viljan, finns det oftast en lösning och vi kunde lämna efter oss 6 raka, infodrade hål som med god marginal håller sig inom de högt ställda toleranskraven.

 

Dela gärna: