Rekordborrning för dagvatten under E6

Trafikverket förebygger uppkomsten av framtida problem med dagvattenflöden kring E6 vid Snapparp, genom att både renovera den befintliga dagvattentrumman och samtidigt öka flödeskapaciteten under vägen genom att anlägga en ny trumma intill.

Hanteringen av dagvatten – tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten eller uppträngande grundvatten som ansamlas på markyta – är ett relativt omfattande problem framför allt inom kustområdet. Bristande underhåll av äldre dräneringssystem och förtätning av bebyggelse inom såväl fritidsområden som permanenta boenden med ökad mängd hårdgjorda ytor som följd är bidragande orsaker till problem med omhändertagande av dagvattnet.

Styrud fick uppdraget av Terranor med Trafikverket som slutkund, att anlägga en ny dagvattentrumma under E6 vid Snapparp, knappt 2 mil söder om Halmstad. Här leds dagvattnet ut i Lagan och vidare ut i Laholmsbukten och eftersom den befintliga trumman under vägen är i dåligt skick och med begränsad kapacitet, väljer man att både anlägga en helt ny trumma och samtidigt renovera den befintliga, för att inte riskera att vägen skadas.

    Augerborrning för ett 90 meter långt 1220 mm stålrör

Efter förarbete och geotekniska undersökningar, anlades en rejäl spontgrop och Styruds stora augermaskin etablerades av team Guido Bonemark, Niklas Elofsson och Jonas Svensson. Efter ca 2 veckors borrning fanns den nya dagvattentrumman på plats i form av ett 90 meter långt, Ø 1220 mm stålrör.

–      Det här är ett nytt internt rekord för Styrud avseende dimension och längd på augerborrning, konstaterar Christoffer Römo, projektledare i Snapparp. Även precisionen var över förväntan i förhållande till förutsättningarna.

Med dagvattenflödet omdirigerat till den nya trumman, inleds arbetet med att renovera det gamla röret, som kommer att infodras med ett nytt glasfiberarmerat Hobasrör. Man kommer att använda rälsen som hör till augern för att applicera det nya röret i det gamla och eftersom det finns en 30-graders krök ungefär halvvägs in, sker en tryckning från vardera sidan av vägen.

Etablering i Snapparp 

Målet är att projektet ska vara klart innan jul för att vara driftsatt inför den blötare perioden. Den infodrade, gamla trumman har då återtagit huvudrollen och den nya tjänar som bräddningstrumma, en extra säkerhet vid höga flöden i ån.

Christoffer är mycket nöjd med genomförande och utfall i Snapparp och sänder en eloge till kollegorna:

–      Utan den breda kunskap och erfarenhet som finns i våra borrteam hade resultat på den här nivån inte varit möjliga.

Christoffer Römo, Styruds projektledare

Dela gärna: