Rörtryckning lägger grunden för ny stadsdel

”Lämna stövlarna i farstun!”
Det är förhållningsregler som gäller för arbetsbodarna i Björlanda, Göteborg, där förberedelser inför nybyggnation av en hel stadsdel pågår och ledningsbyggande och gatunät ligger överst på att-göra-listan. Här är det gott om den berömda Göteborgs-leran och leriga stövlar till trots, vänds detta faktum till en fördel när det kommer till ledningsbyggandet. Det gäller bara att välja rätt metod.

Björlanda växer
Skra Bro i Björlanda står inför en stor förändring, då den befintliga bebyggelsen ska kompletteras med ca 1300 nya bostäder fördelat på flerbostadshus och småhus, nya förskolor, en idrottsarena, ett nytt närcentrum för handel, kontor och service samt en ny trafikknutpunkt. En helt ny stadsdel växer upp på västra Hisingen i Göteborg.

Schaktfritt ledningsbygge i lera
Innan det är dags att bygga nya kvarter, ska infrastruktur i form av ledningsnät och vägar komma på plats. Infrakraft har fått uppdraget från Trafikkontoret att ansvara för projektet och har gett Styrud förtroendet att ta hand om ledningsbygge med schaktfria metoder för spill- och dagvatten.

Sänkbrunn i Skra Bro

Sänkbrunn i Skra Bro, Björlanda

–      Metoden vi använder för ledningsbygget här är rörtryckning mellan sänkbrunnar, berättar Fredrik Anthin, Styruds projektledare som konstaterar att förutsättningarna i Skra Bro är i det närmaste idealiska för den valda metoden.

Totalt anlägger Styrud 11 sänkbrunnar i diameter 2,0 resp. 3,2 meter; 8 som gjuts på plats och 3 prefabricerade. Sänkbrunnarna används som tryck- och mottagningsgropar för rörtryckningens 8 delsträckor. Den sammanlagda sträckan är på ca 350 meter och dimensionerna varierar mellan 300, 400, 600 och 800 mm.

Rörtryckning i Björlanda

Rörtryckning från sänkbrunn i Skra Bro, Björlanda

–      Ett bra tecken på metodens fördelar, är att beställaren planerat om ett par ledningssträckor som var tänkta som schakt till att i stället utföras med rörtryckning. Det är vi ju naturligtvis glada för, säger Fredrik.

Arbetet med sänkbrunnar och rörtryckning inleddes i februari och pågår för fullt på en arbetsplats som där andra delar av entreprenaden utförs parallellt. Här gäller det att planera och navigera kring andras maskiner och behov av utrymme som någon sorts avancerad dansuppvisning. Som krydda tillsätts en nypa tidspress, eftersom nya arbetsmoment står på kö för att bygga den nya stadsdelen och utmaningen växer ytterligare något, när anläggningsarbeten för pendelparkering och husbyggen kommer igång i samma område.

Ledningsbygget i Skra Bro beräknas vara klart till semestern och utöver rörtryckningarna, ska då även en ledning för vatten finnas på plats.

Schaktfritt ledningsbygge för dag- och spillvatten i Björlanda

Schaktfritt ledningsbygge för dag- och spillvatten i Björlanda

Mer om Skra Bro i Björlanda

Styrud har tidigare utfört ett par projekt med anknytning till utvecklingen av den nya stadsdelen i Björlanda.

Här kan du läsa om nya överföringsledningar för vatten och spillvatten och 3 nya pumpstationer mellan Östergärde industriområde och Skra Bro (2021).

På Youtube finns ett filmklipp från då Styrud tillsammans med HA Bygg AB anlade en pumpstation i Skra Bro i form av en rejäl sänkbrunn, 7×10 meter och 9 meter djup.

 

 

Dela gärna: