Sänkbrunn blir pumpstation i Sölvesborg

Sänkbrunnar är ett oslagbart alternativ för brunnar i lermassor, men kan också utföras i andra material, som t ex. grus och sand. Prefabricerade eller platsgjutna betongsegment sänks ner genom invändig urschaktning till önskat djup. Brunnen konstruktionsberäknas för balans i lera och väl på plats kan den inredas efter behov och avlutas med lockning.
Det vanligaste användningsområdet är som start- och mottagningsbrunn vid rörtryckning, men den kan även användas för t.ex. pumpstationer eller magasin och som brunn vid VA-anläggningar, där t ex. styrd borrning kan utföras mellan brunnarna.

På Styruds Youtube-kanal finns nu ett filmklipp, en s.k. timelaps, som visar sänkningen av ett brunnssegment. Imponerande effektivitet, när 4-5 timmars arbetstid komprimeras till 1 minut! Det är Styruds rörtryckare Robin Berglund, som filmat i Lörby utanför Sölvesborg, där Styrud fått förtroendet från JDI Entreprenad att anlägga en sänkbrunn som ska husera en pumpstation för spillvatten. Den nya pumpstationen ersätter en gammal, uttjänt anläggning.

 

Projektet kom med en del utmaningar. De geotekniska förutsättningarna var tuffa, med sand och silt i kombination med en grundvattennivå som ligger nära markytan. För att klara av utförandet under vatten och med friktion från kringliggande material, konstruerades ett spol- och smörjsystem som var helt avgörande för att kunna sänka brunnen under rådande förhållanden.

 

Den färdiga brunnens har ett djup på 6 meter och diametern är 3,2 meter. Avslutningsvis genomfördes en styrd borrning i dimension 200 mm, en så kallad svansborrning, tvärs igenom den tillverkade pumpstationen för anslutning till befintligt system.

–      Nöjd kund och nöjd entreprenör, konstaterar Martin Danielsson med ett soligt leende.

 

 

Dela gärna: