Schaktfritt för el till nya gödselfabriken

Schaktfritt ledningsbygge för en ny matarledning till mineralgödselfabriken som byggs utanför Örnsköldsvik. Här var det styrd borrning som fick huvudrollen vid ledningsbygget för el under vägar, vattendrag, sandiga branta nipor, fornlämningar och hamn.

Cinis Fertilizer etablerar en ny anläggning i Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik, där man genom att omvandla restprodukter från massaindustrin kommer att producera kravgodkänt, cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel. Vattenfall Services Nordic AB skapar förutsättningarna för trygg och säker elförsörjning till fabriken och anlitade Styrud för sammanlagt drygt 1200 m schaktfritt ledningsbygge i områdets varierande utmaningar.

Gediget förarbete grunden till lyckat genomförande

Ulf Jonsson, beredare på Vattenfall Services hade redan i ett mycket tidigt skede i projektet kontakt med André Sjödin, som är projektledare på Styrud.

–      Inledningsvis var det projekterat för luftledningar över Nätraälven berättar Ulf, men vi insåg snart att det dels helt enkelt inte fick plats med 2 st parallella stolpkonstruktioner nära de branta niporna och dessutom att schaktning inte är möjligt på vissa platser på grund av markkontamination som härstammar från början av förra seklet.

Styrd borrning under Nätraälven

André Sjödin har mångårig bakgrund som borrare, vilket ger honom en mycket god blick för och kännedom om de schaktfria metodernas möjligheter och vilka fällor man ska undvika. André och Ulf möttes i projektets inledning och kunde tillsammans, på plats bedöma hur olika delsträckor kunde lösas på bästa sätt.

–      Vi planerade uppdraget med tre olika maskiner för styrd borrning men med olika egenskaper, förklarar André. Vi hade att göra med 7 olika delsträckor med parallella borrningar på allt mellan 60 och 250 meter och med olika förutsättningar avseende geoteknik och böjradie.

Två ledningar som ska samma väg, men i stället för att dra dem tillsammans utfördes två parallella borrningar med en meter emellan. Varför gör man så? Jo, detta är för att säkra försörjning i ett framtida scenario av ett ledningsbrott.

Schaktfria metoder en genväg under hindren

Utöver olika geoteknik bland nipor, vattendrag och befintliga anläggningar finns en del andra utmaningar att ha i åtanke. Det förekommer bl.a. fornlämningar att ta hänsyn till; fångstgropar som användes till att fånga bl.a. älg och vildren. Och invid Nätraälven finns markområden kontaminerade med cellulosasediment, gamla synder som härrör från sågverksindustri i början av 1900-talet. Ingenting härifrån får läcka ut, vilket gör att sjökabel inte är ett möjligt alternativ.

–      Borrning under Nätraälven, dessutom nerför en brant nipa och under en väg på samma gång gick utan problem och kom upp precis på pinnen där den skulle efter 220 meter. Så imponerande! intygar Ulf.

Pilotborrning med genomslag mitt i prick

För de längsta borrsträckorna användes den största av de tre maskinerna, en AT60, som med sina lite styvare borrstänger, större pump och kraftigare dragkapacitet har förutsättningar att klara en mer utmanande borrning med stor höjdskillnad.

–      När vi borrade under hamnen började vi med 4 meters djup, sedan upp genom nipan på andra sidan och avslutade 30 meter upp i slänten, säger André. En 216 meter lång borrning, men ändå behövde vi inte använda båt för att mäta borrhuvudets läge, utan tack vare vår avancerade sökutrustning med 70m räckvidd så räckte det att stå på andra sidan ån med sökdosan för full kontroll på vad som händer med borrhuvudets indrift under älvbotten.

En utmaning under uppdraget var förekomsten av väldigt hårt packad sand och dessutom med en kornstorlek som gärna ville sätta igen rymmaren under borrningen. Detta gjorde att det krävdes stor koncentration och vaksamhet. Man fick vara uppmärksam på tendens till bakflöde och fokusera på bra flöde med rätt tryck. Vid ett ev. stopp riskerar borrhålet att kollapsa och borrstängerna och röret att fastna.

Hamnen i Köpmanholmen. (Foto: Örnsköldsvik kommun)

 

Gott samarbete en framgångsfaktor

Tre borrningar på över 220 meter och 4 kortare med varierande böjradie och förutsättningar, men hela projektet har kunnat genomföras med traditionell styrd borrning. André menar att det är ovanligt att inte behöva ta till SBR (styrd borrning med rullborrkrona) när det kommer till så långa borrningar och konstaterar nöjt att man med yrkeskunniga borrarteam och rätt maskinell utrustning kunnat erbjuda en för beställaren både effektiv och ekonomisk lösning. Projektets 7 delsträckor genomfördes på sammanlagt 3 veckor, något som både Ulf Jonsson och André Sjödin är nöjda med.

En annan positiv erfarenhet, som både Ulf och André nämner, är fördelen med gemensam planering och nyttan med kontakt i ett tidigt skede i projektet.

–      Det var en otroligt bra erfarenhet, att ta kontakt i tidigt skede! Hur man ska bedöma olika passager, t.ex. höjdskillnaden i förhållande till markplan avgör ju längden på borrningen, konstaterar Ulf. Det tar jag till mig och ska absolut ha med mig i fortsättningen.

Som exempel berättar Ulf om hur man helt undvek bekymmer med en stor hästhage, genom att helt enkelt dra ledningen under hela hagen och där betar hästarna fortfarande i lugn och ro.

 

Dela gärna: