Är ni i behov av ledningsutbyggnad?

Nu kan ni enkelt avropa våra tjänster via Sinfras ramavtal. Det enda kravet för att kunna göra det är att ni är medlemmar i Sinfra.

Genom att välja schaktfria tjänster istället för traditionell grävning kan ni minska koldioxidutsläppen med upp till 70 procent.

Schaktfria metoder för ledningsbyggande är ett led i att minska miljöpåverkan då schaktfritt i regel kortar ned byggtiden i ditt projekt avsevärt. Detta resulterar i en genomsnittlig minskning av tidsåtgång och störningar med upp till 90 procent jämfört med traditionell grävning.

Vi på Styrud arbetar enträget för att minska miljöavtryck genom att kontinuerligt förnya eller förbättra maskinpark och utrustning.

Att välja schaktfritt är ett val som gör skillnad i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera era specifika behov och hur våra schaktfria tjänster kan hjälpa er att forma en bättre framtid.